Verkstadens signaturer
 

Äldre keramik (före 1900) signerades mycket sällan. Krukmakaren och skomakaren var i regel
städernas "fattigaste" hantverkare. Det är i modern tid vi lägger ett konstnärligt värde p?bl.a.
krukmakarens produkter. Falkenberg med sina över 21 st krukmakerier hade dock en lite egen
speciell märkning. Flertalet verkstäder gjorde i botten en liten fördjupad rand under krukan.
Den har kallats för "Falkenbergslinjen" och finns redan p?nbsp; vår keramik från slutet av 1700-talet!
I övrigt började man inte signera keramiken ordentligt förrän i början av 1900-talet.
 
 

         "Falkenbergslinjen"

       Redan p?1700-talet.

En fördjupad rand under botten
p?krukan.

Gesällen
Edvin Larsson
verksam
1885-1949

FOTO

 Edvin skrev för hand sin sign.
 p?1920 - 30 talet. (F.b.g.EL.)


 Senare använde han gärna
 stämplar med sitt namn.

Krukmakarmästare
Sven Törngren

verksam
1929?- 1969.
 
Fram till 1969 (Svens bortgång)
 gjorde alla drejare Svens
signum, som bestod av
ett S och T i kors.
Krukmakarmästare
Torild Törngren
verksam
1938-1987
Signerade mycket sällan.
Arbetade mest med dekor,
glasyrer, administration.
Gesällen
Erik Jakobsson
verksam
1945-1995
Signerade som Sven T
fram till 1969. Därefter
signerade han med
E sammankopplat med J
Dekoratör
Bonni Rehnqvist
verksam
1943-1973

Bonni signerade inget de
första 10 åren.
1953-1963 skrev hon B.R.
1963-1973 blev det Bonni
Krukmakaremästare
Bengt Törngren
verksam 1965-1973
kom tillbaka
1982 och tills vidare.
Denna signering är  efter 1969.
Tidigare som Sven T men med
ett litet streck mellan T:et i
Törngrens och F:et  i
ordet Falkenberg.
S?kan det se ut när
Erik J har drejat och
Bengt T dekorerat.
En kombination av
tv?signaturer.
With time, the features and requirements of the customers also changed and hence the replica watches uk was born. The watch is available in a choice of white and black dials, and the chronograph positions are unlike any other rolex replica sale. Usually we have chrono dials at 3 o¡¯clock, 6 o¡¯clock and 9 o¡¯clock. However, this one has chrono dials at 6, 9 and 12 o¡¯clock, leaving the 3 0¡¯clock position free for the replica watches sale date display. The replica watches uk on the bezel give the watch a look of extreme strength, and the strength is true ¨C this is one replica watches sale that is seriously well built! The black rubber strap finishes the picture, and together, all of these features make this one of the most desirable rolex replica watches. And unlike many other ranges, these watches are not only for men.