Törngrens gamla verkstad

Signaturer

Personalen 1955

Bengt Törngren

  Se verkstaden i vinterskrud 

Verkstaden är vad vi vet Europas äldst bevarade krukmakeri som fortfarande är i drift.
Hans Törngren startade rörelsen 1789. Bengt Törngren är 7:e generationen krukmakare
i rakt nedstigande led. Denna verkstad är den enda som är kvar av 21  krukmakerier som
funnits i staden. Falkenberg har historiskt varit en av Sveriges största keramiska städer!
Under första delen av 1800-talet var 25% av stadens alla män involverade i yrket.


Ernst Wallerius har 1973 skrivit en bok om "Pottemakare-Krukmakare-Kakelugnsmakare i Falkenberg"
Den är på nästan 200 sidor och berättar om alla dessa 21 verkstäder. ( utgivare, Folklivsarkivet i Lund)
Boken går ej att köpa idag men finns att låna på bl.a. Falkenbergs Bibliotek. Den är fantastisk och har
stort kulturvärde då även dåtidens vardagsliv runt dessa verkstäder berättas.
En karta över Falkenberg, med verkstädernas lokalisering och adresser, finns att se  i Wallerius bok.